Skip to main content

Truyen Audio Collectionrss RSS

Show sorted alphabetically
Show sorted alphabetically
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Truyen Audio Collection
by Truyenaudiocv
audio
eye 3.9M
favorite 2
comment 2
Nhac nen cua truyenaudiocv
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: truyenaudiocv, background music, instrument
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 481,445
favorite 0
comment 0
truyenaudiocv
Truyen Audio Collection
audio
eye 439,207
favorite 0
comment 0
mao-bai-dai-anh-hung+chương-0030-Kẻ-địch-chân-chínhTrận-chiến-chân-chính-.mp3
Truyen Audio Collection
by Koko-Media
audio
eye 24,466
favorite 0
comment 1
Where audio explain no voice appear
favorite ( 1 reviews )
Topics: wuxiaworldaudio, qidianaudio
Truyen Audio Collection
audio
eye 133,954
favorite 0
comment 0
dong-nhan-de-ba-dieu-uoc-cuu-gioi+chương-0009-Bữa-Tiệc-Đầu-Tiên-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 93,587
favorite 0
comment 0
van-vuc-linh-than+Chương-0604-7-phẩm-linh-thể-trung-kỳ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 94,795
favorite 0
comment 0
diet-the-ma-de+Chương-0015-Lan-Lăng-yêu-nghiệt-biểu-hiện-kinh-bạo-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 97,581
favorite 0
comment 0
vong-du-luyen-cap-chuyen-gia+Chương-0001-Cơ-giới-luyện-kim-thuật-sĩ-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 100,049
favorite 0
comment 0
hai-tac-chi-toi-cuong-vo-hon-hon-hoan+Chương-0110-Hải-quân-quyết-nghị-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 95,327
favorite 0
comment 0
trong-sinh-duc-lai-mong-tuong+Chương-0002-Cái-gì-là-hạnh-phúc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 94,457
favorite 0
comment 0
vong-du-chi-dao-thap-truyen-ky+Chương-0086-Tình-yêu-không-có-kết-quả-.mp3
vo-moi-bat-luong-co-chut-ngot+Chương-0017-Lại-trêu-ghẹo-ta-liền-trở-mặt-đó-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,214
favorite 0
comment 0
han-mon-kieu-si+Chương-0036-Bản-gia-Tiểu-Nương-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 81,044
favorite 0
comment 0
tro-lai-thoi-ki-do-da+Chương-0460-Truyện-cổ-tích-bên-trong-tình-yêu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,326
favorite 0
comment 0
chung-cuc-thi-tien-he-thong+Chương-0012-Không-có-cửa-đâu-không-có-cánh-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 92,086
favorite 0
comment 0
thien-dao-he-thong+Chương-0002-Thiên-Sinh-Phế-Tử-Diệp-Thần-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 96,866
favorite 0
comment 0
de-vo-dan-ton+Chương-0010-Tuyết-lang-vương-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 90,369
favorite 0
comment 0
toc-truong-ap-luc-dai+Chương-0033-1-miếng-nhỏ-hạt-giống-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 91,986
favorite 0
comment 0
van-vuc-linh-than+Chương-0600-Đại-đạo-kết-tinh-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 90,068
favorite 0
comment 0
nguoi-khong-the-lay-di-the-bai-cua-ta+Chương-0014-Ngũ-Tinh-Chế-Tạp-Sư-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 80,589
favorite 0
comment 0
do-thi-chi-sieu-cap-tay-du-game+Chương-0004-Muội-muội-tâm-sự-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 86,603
favorite 0
comment 0
phan-dau-tai-gensoukyou+Chương-0004-Ta-có-đặc-biệt-tu-hành-kỹ-xảo-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 89,096
favorite 0
comment 0
toi-cuong-thiep-than-he-thong+Chương-0001-Nhục-nhã-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 89,763
favorite 0
comment 0
do-thi-cuc-pham-tien-de+Chương-0010-Uẩn-Linh-Kim-Lan-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 92,298
favorite 0
comment 0
cuoc-xam-luoc-van-hoa-o-the-gioi-khac+Chương-0007-Chuột-cái-đuôi-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 92,839
favorite 0
comment 0
ta-la-vardy+Chương-0373-Alan-Smith-bi-phẫn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 90,870
favorite 0
comment 0
toi-cuong-trang-buc-da-kiem-he-thong+Chương-0003-Ăn-no-rồi-nhưng-là-sẽ-bạo-.mp3
vong-du-luyen-cap-chuyen-gia+Chương-0009-3-hệ-thuật-sĩ-buổi-diễn-đầu-tiên-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 93,946
favorite 0
comment 0
one-pice-van-nang-cua-hang+Chương-0005-Koshiro-chân-chính-Đại-Khách-Hộ-.mp3
one-piece-su-giang-lam-cua-vi-than+Chương-0009-Lập-tức-bắt-hắn-cầu-Like--.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 87,951
favorite 0
comment 0
hai-tac-chi-toi-cuong-vo-hon-hon-hoan+Chương-0106-Địa-ngục-đảo-.mp3
luong-gioi-nguoi-van-chuyen+Chương-0010-Ngôn-ngữ-không-thông-mò-mẫm-khoa-tay-.mp3
toi-cuong-dai-su-huynh+Chương-0014-Độ-thiện-cảm-đột-phá-trăm-phần-trăm-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 89,572
favorite 0
comment 0
linh-thu-cung-ung-thuong+Chương-0004-Hệ-thống-nhiệm-vụ-mới-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 94,706
favorite 0
comment 0
tro-choi-vi-dien-thoi-gian+Chương-0006-chương-Tiểu-mục-tiêu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 87,546
favorite 0
comment 0
manh-nuong-the-chien-2+Chương-0588-Tin-tức-tốt-cùng-tin-tức-xấu-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 84,411
favorite 0
comment 0
tro-choi-vi-dien-thoi-gian+Chương-0002-Kỳ-tích-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 89,455
favorite 0
comment 0
van-co-dai-de+Chương-1195-Phong-Vân-Đài-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 93,438
favorite 0
comment 0
van-co-thien-tong+Chương-0063-Niềm-tin-ở-tông-môn-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 84,836
favorite 0
comment 0
gen-vo-dao+Chương-0002-Dung-hợp-gen-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 86,820
favorite 0
comment 0
co-the-ta-co-bug+Chương-0065-Bí-ẩn-.mp3
game-online-con-hang-nay-khong-phai-ky-si+Chương-0263-U-Linh-Kỵ-sĩ-một-đời-điểm-đen-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 86,401
favorite 0
comment 0
mat-the-mot-giay-dong-ho+Chương-0666-Phỉ-Nhi-tới-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 82,674
favorite 0
comment 0
ton-thuong+Chương-1350-Lại-về-vân-hà-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 78,826
favorite 0
comment 0
chu-a-dung-nen-the+Chương-Chương--0335-Đem-trâu-Làm-ngựa-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 81,748
favorite 0
comment 0
do-thi-cuc-pham-tien-de+Chương-0014-Trên-đường-gặp-cứu-mỹ-nhân-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,652
favorite 0
comment 0
tan-the-chi-vo-thuong-vuong-toa+Chương-0880-Trì-Phiên-Nam-cùng-Trì-Kiếm-Nam-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 84,243
favorite 0
comment 0
chung-cuc-thi-tien-he-thong+Chương-0006-Mở-ra-tân-không-gian-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 84,600
favorite 0
comment 0
tro-choi-vi-dien-thoi-gian+Chương-0004-Thời-gian-cuộc-chiến-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 92,979
favorite 0
comment 0
sieu-cap-nha-may-quai-thu+Chương-0003-Vì-cái-gì-đón-xe-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 77,032
favorite 0
comment 0
ma-than-thien-quan+Chương-0640-Huyền-Ưng-Thiên-Đế-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 74,863
favorite 0
comment 0
tan-the-chi-vo-thuong-vuong-toa+Chương-0879-Hiểu-lầm-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 76,731
favorite 0
comment 0
pokemon-chi-dinh-thu+Chương-0035-Khảo-hạch-kết-thúc-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 83,420
favorite 0
comment 0
hai-tac-chi-vo-han-thuc-tinh+Chương-0060-Thế-giới-chi-nhất-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 86,479
favorite 0
comment 0
linh-thu-cung-ung-thuong+Chương-0008-Đột-phá-lại-đột-phá-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 80,377
favorite 0
comment 0
hoan-hung-chung-cuc-tien-hoa+Chương-0008-Kỹ-năng-lựa-chọn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 79,439
favorite 0
comment 0
van-gioi-kiem-chu+Chương-0017-Hà-Thấm-nhập-tông-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 69,923
favorite 0
comment 0
hokage-chi-onepunch-man+Chương-0017-Kabuto-cùng-Orochimaru-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 95,950
favorite 0
comment 0
vo-han-anime-lu-tuc+Chương-0002-Trảm-Phách-Đao-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 84,868
favorite 0
comment 0
vong-du-luyen-cap-chuyen-gia+Chương-0007-Giám-định-nhẫn-sắt-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 88,688
favorite 0
comment 0
than-hao-tan-tai-he-thong+Chương-0156-Đi-Lục-Thành-Inter-Continental-Hotels-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 97,385
favorite 0
comment 0
sieu-cap-nha-may-quai-thu+Chương-0005-Cự-Lực-Khổ-Công-.mp3
diet-the-ma-de+Chương-0020-Tài-hoa-kinh-ngạc-nụ-hôn-đầu-tiên-ở-thế-giới-khác-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 103,319
favorite 0
comment 0
van-gioi-kiem-chu+Chương-0001-Ninh-Thần-đoạn-kiếm-.mp3
game-online-con-hang-nay-khong-phai-ky-si+Chương-0264-Thái-Lâm-lâm-bị-phi-lễ-rất-dài-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 103,479
favorite 0
comment 1
de-vo-dan-ton+Chương-0007-Đạo-dẫn-hàn-khí-.mp3
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,548
favorite 0
comment 0
tam-quoc-trong-sinh-quan-van-truong+Chương-0118-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 94,733
favorite 0
comment 0
mat-nhat-luan-ban+Chương-0961-Ngũ-Hoàn-Tiễn-mục-đích-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 102,818
favorite 0
comment 0
luan-hoi-chua-te+Chương-0005-Diễn-Vạn-Vật-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 85,745
favorite 0
comment 0
bach-luyen-thanh-than+Chương-2891-Tan-vỡ-Tu-Di-Không-Gian-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 86,810
favorite 0
comment 0
em-gai-cua-ta-la-idol+Chương-0637-Dạng-này-ca-ca-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 98,676
favorite 0
comment 0
ac-ma-tran-doanh+Chương-0936-Băng-Đế-văn-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 90,409
favorite 0
comment 0
han-mon-kieu-si+Chương-0039-Là-cha-giải-oan-.mp3
Truyen Audio Collection
by truyenaudiocv
audio
eye 94,003
favorite 0
comment 0
ke-hoach-tao-than+Chương-0045-.mp3
Truyen Audio Collection
audio
eye 91,993
favorite 0
comment 0
mat-nhat-luan-ban+Chương-0962-Tặng-không-.mp3